Đại lý viva88 là tài khoản viva88 có quyền thêm xóa sửa thành viên viva88. Các quyền sửa gồm: tăng điểm, cắt điểm, đóng mở tài khoản. Cấp trên của đại lý là master, super và cuối cùng là tổng Viva88.

đại lý viva88
Giao diện đại lý viva88

Điểm quy đổi dành cho đại lý Viva88

Tại www-viva88.com có 2 mức điểm quy đổi như sau:

  • Mức quy đổi 10K = điểm: đối với mức này đại lý sẽ được chiết khấu 20% trên tổng số tiền khách thua trong tháng và 1% doanh thu cược của các thành viên.
  • Mức quy đổi 15K = điểm: đối với mức này đại lý sẽ được chiết khấu 30%% trên tổng số tiền khách thua trong tháng và 1,5 % doanh thu cược của các thành viên.

Đăng ký làm đại lý Viva88

  • Cung cấp thông tin họ tên, số điện thoại, tên và số tài khoản ngân hàng.
  • Chuyển khoản trước số tiền tương ứng 1000 điểm theo mức quý đổi (10 triệu cho 10K/ điểm và 15 triệu cho 15K/ điểm).
  • Nhận được tiền nhân viên Viva88 sẽ tạo tài khoản đại lý và hướng dẫn quý khách quản lý tài khoản như thêm xóa sửa, nạp rút điểm cho thành viên.
  • Điều kiện bắt buộc khi tham gia đại lý phải có ít nhất 5 thành viên hoạt động trong tháng, nếu không đủ điều kiện trong 3 tháng công ty chúng tôi sẽ ngưng hợp tác với đại lý.

Thanh toán đại lý

Vào thứ ba hàng tuần công ty chúng tôi sẽ tiến hành tổng kết những đại lý viva88 thắng và tiến hành thanh toán, chậm nhất trước 17h của ngày.