Viva88 khuyến mãi dành cho thành viên mới 10%, thành viên mới nạp lại là 5% so với số tiền nạp, số tiền khuyến mãi cao nhất không quá một triệu đồng tại www-viva88.com.

Chi tiết các khuyến mãi tại www-viva88.com

Đối với thành viên mới đăng ký và nạp tiền thì nhận được thêm 10% so với số tiền nạp và tiền khuyến mãi được quy đổi thành điểm trong tài khoản viva88.

Ví dụ: khách hàng lần đầu tiên nạp tiền là 5 triệu, thì nhận khuyến mãi 10% tương đương 500K. Mỗi điểm 50K thì số điểm khuyến mãi thêm là 10 điểm trong tài khoản viva88.

Đối với thành viên nạp tiền lần thứ 2 trở lên thì được khuyến mãi 5% mỗi ngày so với số tiền nạp và tiền khuyến mãi được quy đổi thành điểm trong tài khoản viva88.

Ví dụ: khách hàng lần đầu tiên nạp tiền là 5 triệu, thì nhận khuyến mãi 5% tương đương 500K. Mỗi điểm 50K thì số điểm khuyến mãi thêm là 5 điểm trong tài khoản viva88.

Đối với chương trình khuyến mãi 5% mỗi ngày, khách hàng chỉ nhận được lần đầu trong ngày, nếu lần nạp lần thứ 2 trở lên thì không được tính.

Điều kiện nhận khuyến mãi Viva88

Doanh thu cược = tiền nạp + tiền khuyến mãi. Tức là chỉ 1 vòng cược là đủ điều kiện rút tiền. Ví dụ: tổng tiền nạp và khuyến mãi băng 5,5 triệu, thì doanh thu cược (được tính nhiều lần cược) phải là 11 triệu. Vậy doanh thu cược được hiểu là tổng tiền của số lần đặt cược.

Không được phép tạo nhiều tài khoản viva88 với mục đích nhận khuyến mãi để tham gia cược hai đầu. Mọi tài khoản vi pham, www-viva88.com toàn quyền xử lý tùy vào mức độ sẽ hình thức phù hợp: nhắc nhở hoặc tạm ngưng tài khoản.

khuyến mãi viva88
Chương trình khuyến mãi khách mới tham gia viva88